head_banner

Nyheder

At opretholde eninfusionspumpekorrekt, følg disse generelle retningslinjer:

  1. Læs manualen: Gør dig bekendt med producentens instruktioner og anbefalinger til vedligeholdelse og fejlfinding specifikt for den infusionspumpemodel, du bruger.

  2. Regelmæssig rengøring: Rengør infusionspumpens ydre overflader med en blød klud og mild desinfektionsopløsning.Undgå at bruge slibende rengøringsmidler eller overdreven fugt, der kan beskadige enheden.Følg producentens retningslinjer for rengøring og desinfektion.

  3. Kalibrering og test: Kalibrer pumpen med jævne mellemrum for at sikre nøjagtig medicinafgivelse.Følg producentens instruktioner, eller kontakt en biomedicinsk tekniker for kalibreringsprocedurer.Udfør funktionstest for at sikre, at pumpen fungerer korrekt.

  4. Batterivedligeholdelse: Hvis infusionspumpen har et genopladeligt batteri, skal du følge producentens anbefalinger for batterivedligeholdelse og opladning.Udskift batteriet, hvis det ikke længere holder en opladning eller viser tegn på forringet ydeevne.

  5. Okklusionstest: Udfør regelmæssigt okklusionstest for at sikre, at pumpens okklusionsdetektionsmekanisme fungerer korrekt.Følg producentens retningslinjer, eller kontakt en biomedicinsk tekniker for den relevante procedure.

  6. Software- og firmwareopdateringer: Tjek for tilgængelig software eller firmwareopdateringer leveret af producenten.Disse opdateringer kan omfatte fejlrettelser, ydeevneforbedringer eller nye funktioner.Følg producentens instruktioner for opdatering af infusionspumpens software eller firmware.

  7. Inspektion og forebyggende vedligeholdelse: Efterse pumpen regelmæssigt for tegn på fysisk skade, løse forbindelser eller slidte dele.Udskift alle beskadigede eller slidte komponenter omgående.Udfør forebyggende vedligeholdelse, såsom smøring eller udskiftning af specifikke dele, som anbefalet af producenten.

  8. Registrering: Oprethold nøjagtige og ajourførte registreringer af infusionspumpens vedligeholdelse, inklusive kalibreringsdatoer, servicehistorik, eventuelle problemer, der er stødt på, og foranstaltninger, der er truffet.Disse oplysninger vil være nyttige til fremtidig reference og revisioner.

  9. Personaleuddannelse: Sørg for, at personalet, der betjener og vedligeholder infusionspumpen, er uddannet i dens korrekte brug, vedligeholdelse og fejlfindingsprocedurer.Giv regelmæssigt genopfriskningstræning efter behov.

  10. Professionel assistance: Hvis du støder på komplekse problemer eller er usikker på eventuelle vedligeholdelsesprocedurer, skal du kontakte producentens tekniske support eller kontakte en kvalificeret biomedicinsk tekniker for at få hjælp.

Det er vigtigt at bemærke, at disse retningslinjer er generelle og kan variere afhængigt af den specifikke infusionspumpemodel.Se altid producentens instruktioner og anbefalinger for den mest nøjagtige information om vedligeholdelse af din særlige infusionspumpe.

For flere detaljer kontakt venligst med whats app: 0086 15955100696;


Indlægstid: 23-apr-2024